top of page

Beton i magla

Public·46 Članovi grupe

"Jedne noći sedeo sam na krevetu hotelske sobe na Bunker Hilu, dole usred Los Anđelesa. To je bila važna noć u mom životu, jer sam morao da donesem odluku u vezi sa hotelom. ‘Plati ili se seli’: tako je pisalo na cedulji koju mi je gazdarica gurnula ispod vrata. Veliki problem, zaslužio je izuzetnu pažnju. Rešio sam ga tako što sam ugasio svetlo i legao u krevet."

(Džon Fante: "Upitaj prah")About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Članovi grupe

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page